Standardpall

Standardpallar är grunden i vår tillverkning, standardpallar består av europapallar och halvpallar. EUR-pall kan vi leverera med korta ledtider i stora kvantiteter.

Europapall 1200x800mm
Halvpall med 4 däcksbrädor.
Halvpall med 6 däcksbrädor.
Tät halvpall.

Mått: L1200xB800

Vikt: ca 19,5kg

Träslag: Gran/Furu

Mått: L800xB600

Vikt: ca 3,8kg

Träslag: Gran/Furu

Mått: L800xB600

Vikt: ca 4,6kg

Träslag: Gran/Furu

Mått: L800xB600

Vikt: ca 8,3kg

Träslag: Gran/Furu

Eur-Pall

Halvpall 4k4b

Halvpall 6k5b

Halvpall tät