Standardpall

Standardpallar är grunden i vår tillverkning, den består av europapallar och halvpallar. EUR-pall kan vi leverera med korta ledtider i stora kvantiteter.

Europapall 1200x800mm
Halvpall med 4 däcksbrädor.
Halvpall med 6 däcksbrädor.
Tät halvpall.