Lastpallar som pallar last

gallery/bild 1313
gallery/old

Ny hemsida

Ny lagerbyggnad

gallery/färdig 3396

Om oss

gallery/logos_initials

Den tredje nya lastbilen som levereras av Volvo kommer att transportera biprodukter från Åsljunga Pallen till närliggande massabruk och fjärrvärmeverk. Med en totalvikt på 68 ton kommer antalet transporter att kunna minskas avsevärt till förmån för miljön. 

Uppdatering av hemsidan genomförd, samma innehåll som tidigare men i ny tappning.

I slutet av v.41 lades grunden till en ny lagerbyggnad. På 1200m2 med 6m höjd kommer lastpallar från den nyinstallerade högkapacitetslinjen lagras. Denna investering är en del i att möta kundernas krav på lagring vad gäller renhet, torrhet och kontaminering.

Genom att ha en obruten produktionskedja från timmer till färdig produkt kan vi erbjuda säker kvalitet i samtliga produktionssteg. Detta gör oss till er samarbetspartner för en hållbar utveckling och en långvarig leverantör av era träpallar. Åsljunga Pallen är naturligtvis certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ni finner vår miljö och kvalitetspolicy här.

 

ISPM-15. För våra kunder är det tryggt att veta att allt tillsågat virke från vårt eget sågverk torkas för att uppnå den stipulerade fukthalten. Detta sker i en modern torkanläggning som kontinuerligt styrs och övervakas.

Vi är certifierade av Statens Jordbruksverk enligt SJVFS 1997:65 och Åsljunga Pallen uppfyller därmed kraven på export för träprodukter utanför EU.

gallery/logo
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.