Genom att ha en obruten produktionskedja från timmer till färdig produkt kan vi erbjuda säker kvalitet i samtliga produktionssteg. Detta gör oss till er samarbetspartner för en hållbar utveckling och en långvarig leverantör av era träpallar.
 
70% av vår tillverkade volym är specialdimensionerade lastpallar. Vi är unika med att genomföra hållfasthetsberäkningar på de pallar vi tillverkar och offererar till er, på så sätt kan ni känna er trygga i att använda rätt emballage för era produkter.

 

Samtliga lastpallar och pallkragar som lämnar Åsljunga Pallen är värmebehandlade enligt ISPM 15 och uppfyller därmed kraven för export både inom och utanför EU.

Modern tillverkning med hjälp av robotar.

 

Affärsidé
Åsljunga Pallen AB's affärsidé bygger på en obruten produktionskedja från timmer till färdig lastpall, där även stora delar av transporterna hanteras och ägs av företaget. Omsättningen uppgår till 130 milj. SEK med 60 anställda. Tillverkningen består till dominerande del av lastpallar och produktionen uppgår till ca. 1,2 milj. producerade enheter.
 

Sågverk
Åsljunga Pallen kan tack vare det egna sågverket garantera kvalitet genom alla led vilket vi ser som en viktig del i vårt servicearbete. Allt virke som sågas och används på företaget genomgår en torkningsprocess enligt ISPM-15.
 

Lastpallar
Den största enskilda produkten är EUR-pallen som är tillverkad enligt Internationella Järnvägsunionens bestämmelser (DNV, UIL standard) och är underställd extern kontroll löpande under året. Vår produktion kan tillverka alla typer av lastpallar och träemballage, allt efter kundens önskemål. Allt som produceras uppfyller samtliga krav enligt ISPM-15.
 

Pallkragar
Åsljunga Pallen förfogar idag över automatiserade linjer för tillverkning av pallkragar både för gångjärnsnitning, montering och paketering av färdig krage. Vi erbjuder även screentryck med t.ex. er logotyp på pallkragarna, detta blir ett stort lyft vid leverans av era produkter. Årligen tillverkas 250.000 st pallkragar varav 40 % går på export.
 

Hållfasthet
För kunna erbjuda rätt produkt till rätt kund använder vi oss av ett avancerat system där vi kan utföra hållfasthetsberäkningar utifrån vilken last och hantering som kommer att användas. Kontakta oss för mer information om specialpallar.

 

Lastpallstillverkning i världsklass

Huvudentré till Åsljunga Pallen

med ett halvt sekels erfarenhet