Åsljungapallen är företaget med hjärtat i skogen som tror på kvalitet och värnar om service för kunden. Vi växer kraftigt och vi titulerar oss idag som en av de största och modernaste lastpallstilverkarna i Sverige. Genom att ha en obruten produktionskedja från timmer till färdig produkt kan vi erbjuda säker hållbar kvalitet i samtliga produktionssteg. Detta gör oss till er samarbetspartner för en hållbar utveckling och en långvarig leverantör av era träpallar. 
 
70% av vår tillverkade volym är specialdimensionerade lastpallar. Vi är unika med att genomföra hållfasthetsberäkningar på de pallar vi tillverkar och offererar till er, på så sätt kan ni känna er trygga i att använda rätt emballage för era produkter.

 

Samtliga lastpallar och pallkragar som lämnar Åsljunga Pallen är värmebehandlade enligt ISPM 15 och uppfyller därmed kraven för export både inom och utanför EU.

 

Affärsidé
Åsljunga Pallen AB's affärsidé bygger på en obruten produktionskedja från timmer till färdig lastpall, där även stora delar av transporterna hanteras och ägs av företaget. Omsättningen uppgår till 180 milj. SEK med 72 anställda. Tillverkningen består till dominerande del av lastpallar och produktionen uppgår till ca. 1,2 milj. producerade enheter.

Modern tillverkning med hjälp av robotar.

Sågverk
Åsljunga Pallen kan tack vare det egna sågverket garantera kvalitet

genom alla led vilket vi ser som en viktig del i vårt servicearbete.

Allt virke som sågas och används på företaget genomgår en

torkningsprocess enligt ISPM-15.
 

Lastpallar
Den största enskilda produkten är EUR-pallen som är tillverkad enligt

Internationella Järnvägsunionens bestämmelser (UIC 435-2)

och är underställd extern kontroll löpande under året. Vår produktion

kan tillverka alla typer av lastpallar och träemballage, allt efter

kundens önskemål. Allt som produceras uppfyller samtliga krav

enligt ISPM-15.
 

Pallkragar
Vi lagerhåller och förmedlar idag pallkragar anpassade efter våra lastpallar för att kunna erbjuda helhetslösningar för våra kunder. Vi erbjuder även screentryck med t.ex. er logotyp på pallkragarna, detta blir ett stort lyft vid leverans av era produkter. 
 

Hållfasthet
För kunna erbjuda rätt produkt till rätt kund använder vi oss av ett avancerat system där vi kan utföra hållfasthetsberäkningar utifrån vilken last och hantering som kommer att användas. Kontakta oss för mer information och om ni vill veta mer om hur hållfasthetsberäkningarna utförs.

Lastpallstillverkning i världsklass

Huvudentré till Åsljunga Pallen
gallery/forest