• Träpallen kan återanvändas. Medeltal hanteringar för en genomsnittlig träpall är ca 109st.

 • Rent trä likt våra träpallar kan i princip materialåtervinnas till 100%.

 • När träpallen återvinns krossas den till flis för energiutvinning genom förbränning. Genom att återvinna träpallen som energi beskrives trä ofta som koldioxidneutral. Det på grund av att energin används för att förädla nya träprodukter. Ca 75% av energin som går åt att producera nya träprodukter kommer från återvunnet trä.

 • Många tror att träpallar bidar till en ökad skövling av jordens skogsförråd, men det är fel! Skog skördas inte för att producera lastpallar. Skogen skördas för att producera byggmaterial och möbler. All ved som finns i trädet går inte att använda till byggmaterial eller möbler utan lämpar sig till produkter som lastpallar. På så sätt bidrar lastpallstillverkningen till att öka det totala utbytet av skogen.

 • Den genomsnittliga träpallen har ett totalt carbon footprint om ca -27,5kg/pall under dess livscykel. Det innebär att en träpall totalt sett binder mer Co2 än vad den släpper ut under sin livscykel. (länk, länk)

 • Träindustrin hjälper och ger rätt förutsättningar för vår skog att växa. Ett ungt och växande träd binder mer Co2 än ett gammalt träd. Idag odlas dessutom mer skog än vad som skördas per år. (länk)

gallery/kretsloppet

 

 • En obruten produktionskedja från skog till färdig lastpall.

 • Hög automatiseringsgrad, en av världens modernaste träemballagefabriker.

 • Vi är 100% serviceinriktade och vii hjälpa dig som kund att hitta den optimala lösningen.

 • Vi jobbar ständigt mot att hålla en hög kvalitet samt att höja den kvaliteten för dig som kund.

 • Alla på åsljungapallen har en relation till skogen och friluftsliv, vi är därför nog med att ta till vara på vår skog. Vi ser också till att följa vår miljöpolicy för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

 • Allt trä vi använder är FSC® och PEFC™ märkt.

 • Vi är certifierade av Statens Jordbruksverk enligt ISPM-15, vilket innebär att alla våra produkter går att skicka över hela världen. (länk) 

Varför Träpall?
Varför Åsljunga Pallen AB?