Specialpall

Specialpallar blir mer och mer vanligt bland våra kunder. Till följd av detta har vi moderniserat vår tillverkning för att kunna möte era krav. Specialpall kan nu tillverkas med snabb genomloppstid och minimal ställtid.

Specialpall anpassad för tung last.
Tät specialpall, 3000x3000mm.
12mm industripall.
16mm industripall.