Specialpall

Specialpallar blir mer och mer vanligt bland våra kunder. Till följd av detta har vi moderniserat vår tillverkning för att kunna möta era krav. Specialpall kan nu tillverkas med snabb genomloppstid och minimal ställtid. Vi kan tillverka speciallpall i alla olika dimensioner. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

Specialpall anpassad för tung last.
Tät specialpall, 3000x3000mm.
12mm industripall.
16mm industripall.

Lastpall L1150xB1150

Mått: L1150x1150

Vikt: ca 16,8kg

Träslag: Gran/Furu

Mått: L2530xB2110

Vikt: ca 107,6kg

Träslag: Gran/Furu

Mått: L1200xB800

Vikt: ca 8,2kg

Träslag: Gran/Furu

Mått: L1200xB800

Vikt: ca 7,9kg

Träslag: Gran/Furu

Regelpall L2530xB2110

Lastpall L1200xB8000 12mm

Lastpall 16mm industripall