gallery/klar 4481

Standardpallar är grunden i vår tillverkning, den består av europapallar och halvpallar. EUR-pall kan vi leverera med korta ledtider i stora kvantiteter. 

 

Specialpallar blir mer och mer vanligt bland våra kunder. Till följd av detta har vi moderniserat vår tillverkning för att kunna möte era krav. Specialpall kan nu tillverkas med snabb genomloppstid och minimal ställtid i olika dimensioner.

 

Pallkragar kan vi tillverka i dimensioner upp till 4 meter. För att göra era pallkragar ännu mer säljande erbjuder vi screentryck på en eller flera sidor.

 

Av de ordinarie produkterna vi tillverkar framställs också flis, spån och bark som biprodukter i vårt sågverk. Dvs. 100% av råvaran utnyttnjas. Flisen håller standardiserad storlek och säljs vanligen till massaindustrin för kokning till papper men kan också användas till eldning. Spån och bark används som underlägg till djur, för eldning och till jordförbättring.

 

Vårt mål är att alla våra produkter skall kännetecknas av hög kvalitet och hållfasthet. Våra produkter ska öka er slutkunds upplevelse av leverans och presentation av era produkter. Våra produkter skall vara användarvänliga för vår kund och er slutkund och fungera felfritt i hanteringen. Vårt emballage skall bedra till en säker leverans ev er produkt.

gallery/logos_initials

Produkter

Vi är stolta över vår moderna produktionsanläggning och vi är troligtvis en av världens modernaste lastpallstillverkare. Vår maskinpark är teknisk avancerad för att kunna erbjuda dig som kund den högsta kvaliten. Genom att ha en obruten produktionskedja från timmer till färdig produkt kan vi erbjuda säker kvalitet i samtliga produktionssteg. Detta gör oss till er samarbetspartner för en hållbar utveckling och en långvarig leverantör av era träpallar. 

gallery/üp_logo_pms

Obruten Kedja

En obruten produktionskedja från skog till färdig pall.

Modern fabrik

Hög autmatiseringsgrad, en av världens modernaste maskinparker för produktion av träemballage.

100% Kundfokus

Vi är 100% serviceinriktade och vill hjälpa dig som kund att hitta den optimala lösningen.

Svensk Kvalitet

Får oss är kvaliten viktig och vi jobbar ständigt mot att hålla en hög kvalitet samt att höja den befintliga kvaliten.

Hållbar framtid

Alla på Åsljunga Pallen AB har en relation till skogen och friluftsliv, därför följer vi vår miljöpolicy för att skapa en hållbar framtid för kommade generationer.

Hållbart skogsbruk

Allt trä vi änvänder kommer från FSC och PEFC märkt skog.

ISMP-15

Vi är certifierade av Statens Jordbruksverk enligt SJVFS 1997:65, det innebär att alla våra produkter går att skicka över hela världen.