Press / Aktuellt

2016

Skriv din text här

November

Maskinen som installerades 1972 för produktion av EUR-pall var en pionjär för hydrauliska spikmaskiner och har tjänstgjort under 44 år. Efter att producerat över 15 miljoner EUR- pallar ersätts den nu av en modern linje som kommer med betydligt högre kapacitet och tillgänglighet.

September (1)

Stockhuset färdigställt - Fredagen den 8 juli var sista arbetsdagen innan årets semester. Personalen bjöds på sommarlunch och det nyrenoverade Stockhuset invigdes. Den nya lokalen ger nya möjligheter att samla och ta emot besökare i en imponerande konstruktion uppförd i trä.

Januari

Viss produktion startade upp i den nya maskinhallen 18 och komplettering kommer att ske successivt första kvartalet 2016.

Juli

Underhåll av maskinparken genomfördes under semesteruppehållet.

Maj

Personalutbildning i ledningssystemet Altea gällande Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö.

September

Åsljunga Pallen blev ISO 9001 samt 14001 godkända.

April

Uppdatering av datorer för transportsystem Kola i timmerbilarna.

Oktober

Ansökte om utökning av verksamheten som behandlades av Söderåsens Miljöförbund.

2015

Skriv din text här

November

Då kompletterade vi vårt timmerlager med otroligt stora volymer.

September (2)

Flygfotografering - Åsljunga Pallen har genom tiderna varit mån om att dokumentera vad som händer och sker på företaget och första flygfotot är från tidigt 50-tal. Foton har därefter tagits med jämna mellanrum så att företagets utveckling kan följas genom åren. Industriområdet omfattar idag ca. 9.000 m2.

December

Utbyggnaden av maskinhall 18 stod klar och här kommer vi att montera en helt ny spiklinje för att täcka ett stort marknadsbehov.

Mars

Utbildning av timmerleverantörer i mätnings bestämmelser för pallvirke.

April (1)

Inkoppling av fiber - Inte nog med att Åsljunga Pallen är det modernaste företaget i branschen, nu har man även på gång att koppla in fiber för att få ett snabbare och säkrare flöde i sitt IT system. Beaktar man att vi inte ligger i en storstadsregion så är det mer eller mindre unikt att koppla in fiber, åter visar det att Åsljunga Pallen ligger i framkant när det gäller kvalitet och nytänkande.

Juni

Två nya timmerbilar inköptes med EURO-6 motorer.

Augusti

Invigning av Såglinje II. Stor delegation från Kina gästade Åsljunga Pallen.

Skriv din text här

Skriv din text här

Februari

Ny server installerades för att få ett snabbare flöde i datorerna  och fiber  drogs fram till fabriken. Inkoppling av fibern beräknas vara klar innan mars månads utgång.

April (2)

Konferens och utbildningslokal - Vissa delar blev kvar efter rivningen av den gamla villan och i dessa kommer man att bygga till en utbildnings och konferenslokal i passande stil. Detta projekt har fått stå tillbaka för mer produktionsinriktade investeringar, men nu är vi på gång att färdigställa lokalerna. Det är killarna från Yxenhults Entreprenad AB som har tagit på sig uppgiften att bygga om lokalerna.

Maj (1)

Nya målningslinjen igång - Alltid härligt när tänkta projekt blir bärande, som projektet med målningslinjen på Åsljunga Pallen som körde igång under januari månad i fjol. Det var mer eller mindre marknaden som skrek efter en effektiv målningslinje och den blev som sagt igångkörd för ett par månader sedan. Den kommer att ingå i den nya spiklinjen som är under byggnation.

Maj (2)

Ny spiklinje - För två veckor sedan rullade den första trailern med den nya spiklinjen in på gården. Några dagar därefter ankom ytterligare sex ekipage, fullastade med maskindelar från kontinenten och redan nu har den första pallen producerats. För tillfället håller man på med finjustering av den 75 meter långa maskinen. Under vecka 21 räknar vi med att maskinen kommer att producera fullt ut.

Maj (3)

Timmerleverans - Under vecka 19 så var det dags för båtlast nummer 2 med pallkubb att lägga till i Halmstads hamn. Därefter tar moderna stockbilar över (150 st fulla lass blir det) och ser till  så att allt kommer hem till sågen i Vemmentorp. Åsljunga Pallen växer och har numera kapacitet till att tillverka 2.5 miljoner pallar årligen. Råvaran som vi är så beroende utav gäller det att säkra upp i tid.

Mars (1)

Byggnad 18 - I slutet december 2015 invigde vi utbyggnaden av produktionshall 18, där vi kommer bygga upp en helt ny linje i syfte att täcka ett växande marknadsbehov. Under januari 2016 körde vi igång en del av linjen och resterande kommer att starta upp under maj månad i år. Vi skyndar långsamt för att bibehålla kvalitet och säkerhet i vårt arbete.Byggnad 18

Mars (2)

Välfyllda råvarulager - Lagren är fyllda och vår produktion går för fullt. Senaste tiden har vi arbetat treskift för att täcka upp efterfrågan på marknaden. Trots ständiga förbättringar och kvalitets-säkring så är vi fortfarande 60 anställda och företaget ser ut att gå en fin framtid till mötes. Efterfrågan på träpallar ser ut att öka och några hot mot detta ser man inte på lång sikt enligt säkra branschrapporter.Välfyllda råvarulager

Januari

Ny produktionschef Per Sjöberg. Ny underhållschef Bo Månsson.

Februari

Utbyte av styrsystem till Såglinje I genomfördes.

gallery/bild 6768
gallery/bild 8074
gallery/klar 4481
gallery/färdig 3396
gallery/bild 1337
gallery/bild 1313