Ett vinnande koncept från grunden
1951 startades Mauritz Nilsson upp en träindustri vid sitt sommarställe i Vemmentorp sedan det blivit lönsamt med skogsavverkning och sågning. Ganska snart började företaget expandera med palltillverkning och 1970 byttes namnet till Åsljunga Pallen. Vi finns idag kvar på samma plats och produkten är densamma. Men när det gäller produktionsförutsättningarna är det inte mycket som är sig likt. Åsljunga Pallen har expanderat i stort sett fortlöpande genom alla år och är idag en modernt utrustad produktionsanläggning där åtskilliga manuella moment har automatiserats och kapaciteten mångdubblats.

gallery/mauritz

Men det finns saker vi inte ändrar på. Åsljunga Pallen är fortfarande ett familjeföretag, för tillfället i tredje generationen med VD Stefan Nilsson. Vi finns fortfarande kvar på samma ställe vilket betyder att råvaran inte finns långt bort. Vi började tidigt använda egna lastbilar för transporterna både in och ut från fabriken, det gör vi fortfarande då det innebär en fördel både för oss och för våra kunder i form av snabba och säkra leveranser

Historia

gallery/mauritzlogo