Ett vinnande koncept från grunden
1951 startades Mauritz Nilsson upp en träindustri vid sitt sommarställe i Vemmentorp sedan det blivit lönsamt med skogsavverkning och sågning. Ganska snart började företaget expandera med palltillverkning och 1970 byttes namnet till Åsljunga Pallen. Vi finns idag kvar på samma plats och produkten är densamma. Men när det gäller produktionsförutsättningarna är det inte mycket som är sig likt. Åsljunga Pallen har expanderat i stort sett fortlöpande genom alla år och är idag en modernt utrustad produktionsanläggning där åtskilliga manuella moment har automatiserats och kapaciteten mångdubblats.

gallery/mauritz

Historia

gallery/mauritzlogo
gallery/olle
gallery/mauritz