Träflis, Sågspån, Bark

Av de ordinarie produkterna vi tillverkar framställs också flis, spån och bark som biprodukter i vårt sågverk. Dvs. 100% av råvaran utnyttnjas.
 
Flisen håller standardiserad storlek och säljs vanligen till massaindustrin för kokning till papper men kan också användas till eldning för energiutvinning.
 
Spån och bark används som underlägg till djur, för eldning och till jordförbättring.

Bark till bl.a. odling och uppvärmning.
Sågspån för bl.a. djurhållning och uppvärmning.
Träflis anpassad för massaindustrin.