Genom att ha en obruten produktionskedja från timmer till färdig produkt kan vi erbjuda säker kvalitet i samtliga produktionssteg. Detta gör oss till er samarbetspartner för en hållbar utveckling och en långvarig leverantör av era träpallar.

70% av vår tillverkade volym är specialdimensionerade lastpallar. Vi är unika med att genomföra hållfasthetsberäkningar på de pallar vi tillverkar och offererar till er, på så sätt kan ni känna er trygga i att använda rätt emballage för era produkter,

Samtliga lastpallar och pallkragar som lämnar Åsljunga Pallen är värmebehandlade enligt ISPM 15 och uppfyller därmed kraven för export både inom och utanför EU.

gallery/forest

Lastpallstillverkning i världsklass