Vi omsätter idag ca 200milj och vi fortsätter att växa i rekordfart. Vårt mål är att bli den bästa leverantören av modernt träemballage. Idag är vårt företagsområde ca 7,5 hektar. Vi har idag 6st olika sammansättningsenheter och ett sågverk. Vårt sågverk byggdes 1965 och är fortfarande en av våra viktigaste grundpelare i våran produktion. Vi tillhandahåller helhetslösningar gällande träemballage för våra kunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget
gallery/üp_logo_pms
gallery/bild 8074

Grundstommen för all vår produktion är vår sönderdelningsenhet, sågverket. Sågverket bygges på 60-talet men har under tiden moderniserats och utvecklats för att skapa en högre kvalitet och utnyttjandegrad. Genom att ständigt göra förbättringar i sågverket kan vi effektivisera samt göra processen effektivare och produktivare. Det vill säga att vi skapar ett högre utbyta från trästocken. Att ständigt utveckla och investera i vår

sönderdelningsenhet är viktigt för oss därför vi vill ta till

vara på den råvara som vi använder. Genom att vi blir mer effektiva

i vårt sågverk minskar vi belastningen på vår jord och vi tar till vara

på så mycket som möjligt av den skog vi använder. Vi värnar om ett friskt

och hållbart skogsbruk och vi använder därför enbart FSC® och PEFC™

märkt skog. På så sätt bidrar vi till ett hållbart skogsbruk.

 

Efter att vi på ett hållbart sätt tagit vara på trädet i vårt sågverk och förädlat det till en bräda skall brädan torkas i en av våra tre torkningsanläggningar. Torkningsprocessen anser vi vara ytterst viktigt för att vidhålla en hög kvalitet på den färdiga produkten. En felaktig torkningsprocess kan innebära en försämrad kvalitet på slutprodukten med risk för minskad hållbarhet. Vi är därför mycket noga med att följa moderna riktlinjer och regler, ISPM-15, samtidigt som vi värnar och använder oss av vår 55års långa kunskap av att torka brädor. Under 2018 investerar vi ytterligare miljonbelopp i en tork för att höja kvaliteten men också vår torkkapacitet. Vi är certifierade av det Svenska Statens Jordbruksverk enligt SJVFS 1997:65, och får därmed märka våra produkter med en ISPM-15 stämpel. Alla produkter som lämnar Åsljunga Pallen kan skickas över hela Jorden.

 

Våra sammansättningsenenheter består idag av två större linjer som utgör våra flaggskepp. I dessa linjer föredrar vi serier om minst 5000st pall. Vidare har vi två av dem mest moderna robotlinjer som finns för pallproduktion. Dessa linjer är optimala för att producera lite mindre pallserier på ca 200-5000pall.

Vi har även en robotcell för produktion av specialpall,

pallar som är stora och otymliga att hantera för hand

eller i maskin. Som komplemment till vår maskinpark

bedriver vi dessutom en handspikningsavdelning för det

mest specialanpassade träemballaget i form av olika

speciallastpallar och lådor. Dessa produkter är mycket

lämpliga att frakta mer värdefullt gods i som kräver mer skydd.

gallery/robot
gallery/dsc_0005
gallery/dsc_0015
gallery/dsc_0039

Titta gärna på filmen nedan!