Åsljunga Pallen AB

Returer & begagnade pallar

Begagnade pallar

Sätt värde på ert begagnade emballage!
Vi köper begagnade pallar, kontakta oss för vidare information.

 

Returer

Vi tar emot alla typer av uttjänt träemballage.
Från våra kunder hämtar vi fritt upplastat på vår bil vid samtidig leverans av nya produkter.

Begagnat emballage blir till eldningsflis.